Informace o školném a stravném

Platby

Celkem 1800,-

Platba převodem z účtu + variabilní symbol každého dítěte

Číslo účtu: 35-4690761349/0800

Divadla 1038-4690761349/0800  cena 350,- za pololetí.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle zákona č. 561/2004 Sb., vždy na školní rok a je splatná k 15. dni předchozího měsíce.

Opakované neplacení je považováno za vážné porušení a dle § 38 zákona č. 561/2004 může vést k předčasnému vyloučení dítěte z MŠ!

Osvobození od placení úplaty za vzdělávání ( školné) mají děti s povinnou školní docházkou- předškoláci.